Forslag fra stortingsrepresentantene Marie Lovise Widnes og Lisbeth Holand om midlertidig lov om forbud om hevning av festeavgift for festekontrakter inngått før 1. januar 1976 - og som ikke har bestemmelse i seg om regulering av festeavgiften

Dokument nr. 8:13, innst. O. nr. 101 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Lisbeth Holand, Marie Lovise Widnes Saken er behandlet i justiskomiteen ( vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 14.05.1993 Innst. O. nr. 101 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 24.05.1993