Forslag fra stortingsrepresentantene Solveig Sollie, Ragnhild Queseth Haarstad og Lisbeth Holand om effektivisering av lovhåndhevelsen av forbudet i straffelovens § 135 a om forbud mot rasistisk propaganda m.v., og av forbudet i straffelovens § 349 a mot nektelse av varer og tjenester på rasistisk grunnlag m.v.

Dokument nr. 8:14, innst. O. nr. 73 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Lisbeth Holand, Ragnhild Queseth Haarstad, Solveig Sollie Saken er behandlet i justiskomiteen ( vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 25.03.1993 Innst. O. nr. 73 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.1993

   Behandlet i Odelstinget: 29.04.1993