Lov om registrert partnerskap ( homofilt samliv)

Ot.prp. nr. 32, innst. O. nr. 70, besl. O. nr. 82 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 18.03.1993 Innst. O. nr. 70 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.1993

   Behandlet i Odelstinget: 29.03.1993

   Behandlet i Lagtinget: 01.04.1993