Beredskap for fred - Om Norges framtidige militære FN-engasjement og FNs rolle som konfliktløser

St.meld. nr. 14, innst. S. nr. 135 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 22.04.1993 Innst. S. nr. 135 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1993

   Behandlet i Stortinget: 27.04.1993