Forslag fra stortingsrepresentant Reidar Johansen på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 12. desember 1996: Stortinget ber Regjeringa sørge for at fiskebåtfinansieringa innen SND ikke bidrar til å bygge eller fornye fartøyer hvor ombordproduksjon finner eller kan finne sted.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt oversendt Regjeringen uten realitetsvotering