Endra løyvingsvedtak for 1993 for Jernbaneformål ( NSB InterCity-togsett)

St.prp. nr. 39, innst. S. nr. 90 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 27.01.1993 Innst. S. nr. 90 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.01.1993

   Behandlet i Stortinget: 04.02.1993