Kjøp av eiendommen Nedre Vollgt. 20

Innst. S. nr. 89 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 21.01.1993 Innst. S. nr. 89 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.01.1993

   Behandlet i Stortinget: 26.01.1993