Forslag fra stortingsrepresentant Reidar Johansen på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 12. desember 1996: SNDs sentrale fiskerifaglige ledelse skal skje med utgangspunkt i Statens Fiskarbanks hovedkontor i Bergen.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet