Jordbruksoppgjøret 1993 - endringer i statsbudsjettet for 1993 m.m.

St.prp. nr. 82, innst. S. nr. 225 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1993 Innst. S. nr. 225 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1993