Trygdeoppgjøret 1993

St.prp. nr. 86, innst. S. nr. 235 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.06.1993 Innst. S. nr. 235 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1993