Lønnsregulering for de offentlige tjenestemenn m.fl.

St.prp. nr. 79, innst. S. nr. 188 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 26.05.1993 Innst. S. nr. 188 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 03.06.1993