Oversendelsesforslag om dokumentasjon av dugnadsinnsats på verdier og tjenester som tilfaller idrettslag

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet