Lov om endringer i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om produktkontroll ( forbrukertjenester) ( helseskader) ( vern om personsikkerhet)

Ot.prp. nr. 50, innst. O. nr. 86, besl. O. nr. 97 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.05.1993 Innst. O. nr. 86 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 11.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 19.05.1993