Lov om autorisasjon av regnskapsførere

Ot.prp. nr. 51, innst. O. nr. 116, besl. O. nr. 141 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 26.05.1993 Innst. O. nr. 116 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 03.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993