Endringer i skatteloven m. fl. ( skattebetalingsloven) ( ligningsloven) ( AFP) ( arbeidsgiveravgift på høye lønninger) ( kakseskatt)

Ot.prp. nr. 100, innst. O. nr. 142, besl. O. nr. 150-154 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1993 Innst. O. nr. 142 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1993

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.1993