Internasjonale valutaforhold og virksomheten i Det Internasjonale Valutafond ( IMF)

St.meld. nr. 38, innst. S. nr. 171 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.05.1993 Innst. S. nr. 171 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 25.05.1993