Del 44 av NATOs fellesfinansierte infrastrukturprogram

St.prp. nr. 67, innst. S. nr. 196 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 27.05.1993 Innst. S. nr. 196 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1993