Handlingsplan for miljøvern i Forsvaret

St.meld. nr. 21, innst. S. nr. 202 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen (Utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og miljøvernkomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 01.06.1993 Innst. S. nr. 202 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1993