Utdanning i Forsvaret

St.meld. nr. 22, innst. S. nr. 167 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 12.05.1993 Innst. S. nr. 167 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1993