Lov om endringar i lov av 29. mai 1953 nr. 1 om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta ( salgsrettloven)

Ot.prp. nr. 42, innst. O. nr. 74, besl. O. nr. 90 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 30.03.1993 Innst. O. nr. 74 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.1993

   Behandlet i Odelstinget: 29.04.1993

   Behandlet i Lagtinget: 04.05.1993