Kommuneøkonomien 1994 m.v.

St.prp. nr. 84, innst. S. nr. 224 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 10.06.1993 Innst. S. nr. 224 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1993