Lov om endringer i lov av 4. mars 1983 nr. 7 om eierseksjoner, lov av 4. februar 1960 nr. 1 om boligbyggelag og lov av 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag

Ot.prp. nr. 40, innst. O. nr. 68, besl. O. nr. 79 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 18.03.1993 Innst. O. nr. 68 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.1993

   Behandlet i Odelstinget: 29.03.1993

   Behandlet i Lagtinget: 01.04.1993