Tilpasning av særlovgivningen til ny kommunelov

Ot.prp. nr. 59, innst. O. nr. 135, besl. O. nr. 145 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 28.05.1993 Innst. O. nr. 135 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993