Forholdet mellom staten og kommunane. 1. Om samspelet mellom staten og kommunalforvaltninga. Retningsliner for statleg politikk 2. Om forenkling av inntektssystemet.

St.meld. nr. 23, innst. S. nr. 156 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 05.05.1993 Innst. S. nr. 156 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 11.05.1993