Lov om endringar i lov av 18. mars 1955 nr. 2 om tilskiping av jordbruk ( jordlova) m.fl.

Ot.prp. nr. 71, innst. O. nr. 97, besl. O. nr. 118 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 13.05.1993 Innst. O. nr. 97 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 27.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1993