Praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen i 1992

St.meld. nr. 43, innst. S. nr. 194 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 27.05.1993 Innst. S. nr. 194 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 01.06.1993