Forslag fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rød Valgallianse oversendt fra Odelstingets møte 12. desember 1996: Det innføres 28 pst. gevinstbeskatning for alle salg av aksjer o.l. i kraftforetak i henhold til bindende inngåtte kontrakter etter 4. oktober 1996.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet