Gjennomføringen av jordbruksoppgjøret 1988-90 m.v.

St.meld. nr. 28, innst. S. nr. 147 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 29.04.1993 Innst. S. nr. 147 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.1993

   Behandlet i Stortinget: 04.05.1993