Lov om endringer i viltloven ( faunakriminalitet) ( ulv) ( fredet vilt)

Ot.prp. nr. 54, innst. O. nr. 111, besl. O. nr. 115 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 19.05.1993 Innst. O. nr. 111 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1993