Den regionale planleggingen og arealpolitikken

St.meld. nr. 31, innst. S. nr. 237 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 11.06.1993 Innst. S. nr. 237 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1993