Voldgift ved utløsning av de private aksjonærene i Den Norske Industribank A/S

St.prp. nr. 40, innst. S. nr. 95 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 09.02.1993 Innst. S. nr. 95 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.1993

   Behandlet i Stortinget: 11.02.1993