Endra løyvingsvedtak m.v. for 1993 for Administrasjon, Vegformål, Post og Telekommunikasjonar

St.prp. nr. 51, innst. S. nr. 149 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 04.05.1993 Innst. S. nr. 149 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 14.05.1993