Norsk veg- og vegtrafikkplan 1994-97 ( vegplan)

St.meld. nr. 34, innst. S. nr. 232 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1993 Innst. S. nr. 232 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1993