Endringar i statsbudsjettet for 1993 under kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta mv og 2755 Helsetenesta i kommunane

St.prp. nr. 96, innst. S. nr. 245 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 15.06.1993 Innst. S. nr. 245 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1993