Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler for 2011

Innst. 1 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.10.2010 Innst. 1 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt fordelingen av kapitlene på statsbudsjettet for 2011 til de respektive fagkomiteene, innenfor deres rammeområder.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.10.2010

   Behandlet i Stortinget: 13.10.2010