Statsråd Liv Signe Navarsetes og statsråd Terje Riis-Johansens forhold til inhabilitet i forbindelse med pengegaver til Senterpartiet

Innst. 107 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 30.11.2010 Innst. 107 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsråd Liv Signe Navarsetes og statsråd Terje Riis-Johansens forhold til inhabilitet i forbindelse med at to offentlig eide kraftselskaper ga økonomisk støtte til SPs valgkamp i 2009. Støtten var ulovlig - partier kan ikke motta støtte fra offentlig eide organer. Pengene ble betalt tilbake. Komiteen har undersøkt om støtten fra kraftselskapene har påvirket embetsførselen til statsrådene Navarsete og Riis-Johansen. I høringen kom det frem at Navarsete ikke orienterte regjeringskollegaer om støtten. Komiteens flertall; medlemmene fra FrP, Høyre, KrF og Venstre sier i innstillingen at dette satte flere statsråder i situasjoner der inhabilitet kunne inntreffe. Medlemmene fra AP, SV og SP viser til at Lovavdelingen utredet habilitetsspørsmålet og fant at ingen var inhabile. Det ble ikke fremmet forslag om kritikk eller mistillit i innstillingen.Stortingets vedtak er at "saken vedlegges protokollen".

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2010