Mennesker og bioteknologi ( vedlegg NOU 1991:6)

St.meld. nr. 25, innst. S. nr. 214 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.06.1993 Innst. S. nr. 214 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1993