Samtykke til ratifikasjon av en konvensjon om biologisk mangfold av 22. mai 1992

St.prp. nr. 56, innst. S. nr. 168 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen ( utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og konstitusjonskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 13.05.1993 Innst. S. nr. 168 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1993