Representantforslag om å hindre kommunepolitikeres muligheter til å dra utilbørlig fordel av egne vedtak på et lokalt boligmarked

Dokument 8:12 S (2010-2011) (Forslaget er trukket)

Status: Stortinget har mottatt et representantforslag.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Inga Marte Thorkildsen, Sonja Mandt, Steinar Gullvåg Forslag fra (A) og (SV)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet