Verksemda til Den Norske Stats Husbank i 1994 og 1995

St.meld. nr. 14 (1996-97), Innst. S. nr. 117 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 12.02.1997 Innst. S. nr. 117 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.02.1997