Frafallelse av Garanti-Instituttet for Eksportkreditts ( GIEK) regresskrav i moratorietilfeller

St.prp. nr. 55, innst. S. nr. 134 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.04.1993 Innst. S. nr. 134 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.04.1993

   Behandlet i Stortinget: 22.04.1993