Riksrevisjonens melding om virksomheten i 1992

Dokument nr. 2, innst. S. nr. 203 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 02.06.1993 Innst. S. nr. 203 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1993