Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss og Johan C. Løken om utsettelse av frister for levering av næringsdrivendes ligningsoppgaver for inntektsåret 1992

Dokument nr. 8:16, innst. S. nr. 98 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Johan C. Løken, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i finanskomiteen ( I. vedtatt vedlagt protokollen) ( II. Stortinget ber Regjeringen endre forskriftene for delingsmodellen slik at fristen for å forlange takst for fastsettelse av kapitalavkastningsgrunnlaget settes til 31. mars 1993) Innstilling avgitt 10.02.1993 Innst. S. nr. 98 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.02.1993