Norges brannskole. Tilleggsbevilgning til flytting m.v. av skolen. Overtakelse av Nordnorsk opplæringssenter for oljepersonell

St.prp. nr. 42, innst. S. nr. 125 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 31.03.1993 Innst. S. nr. 125 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.1993

   Behandlet i Stortinget: 19.04.1993