Representantforslag om å fjerne aldersbegrensningen for lisens til leger

Dokument 8:27 S (2010-2011), Innst. 209 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Stordalen, Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.02.2011 Innst. 209 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet stemt ned et forslag fra Fremskrittspartiet om å fjerne aldersbegrensningen for lisens til leger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.03.2011