Endringer på statsbudsjettet for 1993 til Statens naturskadefond, Avlingsskadefondet m.m.

St.prp. nr. 46, innst. S. nr. 113 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 25.03.1993 Innst. S. nr. 113 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.1993

   Behandlet i Stortinget: 01.04.1993