Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Holten, Lars Gunnar Lie og Borghild Røyseland om lov om endring i lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (om rett for spesielle grupper til å få opphold i eldreinstitusjoner som ivaretar deres særlige behov)

Dokument nr. 8:21, innst. O. nr. 131 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Borghild Røyseland, Lars Gunnar Lie, Odd Holten Saken er behandlet i sosialkomiteen ( avvist i Odelstingets møte 1. juni 1993) Innstilling avgitt 27.05.1993 Innst. O. nr. 131 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1993