Forslag fra stortingsrepresentantene Magnar Sortåsløkken og Marie Lovise Widnes om å be Regjeringen fremme forslag om fylkeskommunal plikt til å inngå regionale avtaler med sikte på å redusere betydningen av gjestepasientoppgjøret

Dokument nr. 8:22, innst. S. nr. 183 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marie Lovise Widnes, Magnar Sortåsløkken Saken er behandlet i sosialkomiteen ( vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 24.05.1993 Innst. S. nr. 183 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1993