Samtykke til ratifikasjon av en avtale mellom Norge og Tyskland om overføring av gass fra den norske kontinentalsokkel og andre områder gjennom en rørledning til Tyskland ( Europipe-avtalen)

St.prp. nr. 60, innst. S. nr. 164 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen (utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og konstitusjonkomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 24.05.1993 Innst. S. nr. 164 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1993