Samtykke til ratifikasjon med visse forbehold av en europeisk konvensjon av 5. mai 1989 om fjernsyn over landegrensene ( Europarådets konvensjon)

St.prp. nr. 61, innst. S. nr. 189 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og konstitusjonskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 25.05.1993 Innst. S. nr. 189 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1993